Go to Top

Ehler Knudsen – Trioliet

stenderup-IMG_6008Bedre blanding af foder gav mere mælk

Det er ikke ligegyldigt, hvordan køers foder blandes, og for landmand Ehler Knudsen gav et skift fra en foderblander til en anden helt konkrete resultater – nemlig ca. 500 kilo ekstra mælk om året pr. ko.

Ehler Knudsen har tidligere brugt en Keenan foderblander, men har nu skiftet til en Trioliet.

På sin gård mellem Haderslev og Vojens har Ehler Knudsen ca. 100 stykker sortbrogede, dansk malkekvæg, så en forøgelse i den størrelsesordnen af køernes produktion er noget, der kan mærkes.

”Tidligere havde jeg en gammel Keenan uden knive. Den mixede ikke nær så godt som den nye Trioliet,”
fortæller Ehler Knudsen. ”Jeg er meget tilfreds med den Trioliet, jeg har købt.”stenderup-IMG_5993
Ehler Knudsen er en erfaren landmand og har haft landbrug siden 1980.
”Jeg har haft ca. samme antal køer gennem alle årene,” fortæller han.
”Så jeg ved, at foderet er vigtigt.”
”I løbet af en uge steg køernes ydelse fra 30,5 kilo til 32 kilo på det samme foder.”
”Hvad tænkte du, da du så de tal?”
”At så skulle vi jo have skiftet til den nye noget før.”
Ehler Knudsen vurderer, at hans køers årsydelse er hævet med ca. 500 kilo pr. ko om året på samme foder.
”Så det har fint kunnet betale sig at skifte til den nye Trioliet.”
Landmænd afregnes pr. liter mælk, men også indholdet af fedt, protein og celler samt bakterier og kim betyder noget for den pris, man får for mælken.
Også disse tal er gode med den nye foderblander.

Blander på en anden måde

Ehler Knudsen har købt Trioliet’en hos Stenderup A/S, der har afdelinger flere steder i landet.
Stenderup er en virksomhed fra 1936, og det er i dag tredje generation, der ejer virksomheden –
nemlig brødrene Mogens og Hans-Henrik Jensen.
Stenderup sælger maskiner til landbrug og entreprenører og har tre fokusområder:

Ud over maskiner til foderblanding er det maskiner til græs – for eksempel skårlæggere, høvendere og
river – samt minilæssere. ”Vi sælger mest til kvæg-sektoren,” fortæller Thomas Jessen, der er salgs- og
marketingkoordinator hos Stenderup A/S. Trioliet er et hollandsk produkt, som blander foderet på en
anden måde end andre maskiner:
”Det særlige er, at Trioliet har patenterede trekanter i blandekarret, som er asymmetriske. Dette
betyder at selv mindre blandinger er muligt, da foderet foruden vertikalt også blander i en horisontal
retning. Det betyder, at foderet bliver meget grundigtblandet, så kvæget ikke kan sortere i det,”
forklarer Thomas Jessen.

Køer er nemlig lidt som små børn: Hvis de kan slippe af sted med det, piller de det fra i foderet, som
de ikke så godt kan lide og nøjes med at spise det lækreste. Det er ikke så heldigt, for dermed får koen
ikke alle nødvendige næringsstoffer.