Go to Top

John Andersen – Trioliet

Holder omkostninger nede med foderblander fra Trioliet

John Andersen nord for Randers skiftede i sommers sin foderblander ud med en ny Trioliet solomix 2 1600 fra Stenderup A/S

Den Primære grund til at valget faldt netop på en blander fra Trioliet, var at omkostninger kan holdes nede.  Det er både mht. blandetid samt at den udfodrer og tømmes væsentlig hurtigere end den gamle. De asymmetriske trekanter giver en blanding både vertikalt og horisontalt ” fortæller John Andersen. ”Før havde jeg problemer med at få rykket græsbolte fra hinanden, det har jeg ikke længere. Jeg bruger desuden en del halm i blandingen, derfor er der monteret lange knive i bunden og korte knive i toppen”. 

Blanding med sodakorn

”Trioliet-blanderen har overrasket rigtig positivt i forhold til min blanding af sodakorn. Blandingen er jævn og der er ikke problemer med at det klæber sammen i blanderen” forklarer John Andersen og fortsætter: ”Tidligere måtte jeg have ekstra halm i for at kunne få den helt tømt. Det er ikke nødvendigt længere”.

Mindre tid på vedligehold

Ind til videre har der været færre reparationer og noget mindre vedligehold på blanderen”, fortæller John Andersen. ”Det er også en stor fordel at den er nem og snild at komme rundt med. Selvom den rummer de samme kubik-meter som min gamle blander, virker den mere enkel som helhed” fortsætter han.

Celletal faldet markant

På det godt halve år John Andersen har kørt med den nye blander, har han, ud over den mere ensartede bladning, set en mer-ydelse på 3-4 kg ko pr. dag. ”Dyrene spiser væsentlig mere, fedtprocenten er steget og mit celletal ligger på 70.000! Med det i mente er blanderen jo hurtig tjent hjem” afslutter han.